міжнародна діяльність

Важливість та інструментарій маркетингових досліджень при виході вітчизняних підприємств на міжнародні ринки

У статті визначено сутність терміна «маркетингові дослідження», описано процес маркетингових досліджень та наведено перелік основних видів досліджень. Автори узагальнили можливі способи використання інформаційних технологій для ведення маркетингових досліджень, зосередивши увагу на можливих впливах маркетингових досліджень на успішність виходу компаній на міжнародний ринок. На основі аналізування успішних історій використання маркетингових досліджень зроблено висновок про ефективність таких досліджень та наведено приклади результатів.

Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності

В статті проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес- процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які вини- кають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних з зовнішньо- економічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу.