модифікування бітуму

Вплив бісфеноло-формальдегідної смоли на фізико-механічні властивості дорожніх бітумів

Методом поліконденсації бісфенолу А з формальдегідом синтезовано бісфеноло-формальдегідну смолу. Проведено модифікування дорожніх бітумів цією смолою. За різного вмісту синтезованої смоли встановлено можливість її використання як модифікатора дорожнього нафтового бітуму. Встановлено, що введення в склад бітуму синтезованої бісфеноло-формальдегідної смоли значно підвищує його теплостійкість. Проведено ІЧ- спектроскопічний аналіз синтезованої смоли та модифікованих нею бітумів. Описано зміну складу та властивостей бітуму, модифікованого бісфеноло-формальдегідною смолою.

Використання гумової крихти, одержаної з відпрацьованих автомобільних шин, для виробництва дорожніх бітумів та покрівельних матеріалів з залишків переробки українських нафт

Досліджено процес модифікування дорожнього бітуму, одержаного з залишків переробки українських нафт гумовою крихтою. Вивчено залежність температури розм’якшення, дуктильності, пенетрації та еластичності трикомпонентних бітумних композицій “бітум : лляна олія : гумова крихта” від їхнього складу. Розроблено новий тип бітумного покрівельного матеріалу холодного нанесення на основі трикомпонентної бітумної композиції “бітум : лляна олія : гумова крихта”. Розроблено принципову технологічну схему установки для одержання модифікованих бітумів та бітумних композицій спеціального призначення.

Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою

The analysis of the characteristics of petroleum bitumen that used in road construction are presented.The influence on the properties of crumb rubber bitumen is investigated. 
Наведено аналіз характеристик нафтових дорожніх бітумів, що застосовуються в дорожньому  будівництві. Досліджено  вплив  гумової  крихти  на  властивості  дорожніх бітумів.