Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою

Authors: 

Хлібишин Ю. Я., 1Почапська І. Я., 2Гринишин О. Б., 2Нагурський А. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів, 1кафедра охорони праці, 2кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

The analysis of the characteristics of petroleum bitumen that used in road construction are presented.The influence on the properties of crumb rubber bitumen is investigated. 
Наведено аналіз характеристик нафтових дорожніх бітумів, що застосовуються в дорожньому  будівництві. Досліджено  вплив  гумової  крихти  на  властивості  дорожніх бітумів. 

1. Гохман Л. М. Комплексные органические вяжущие материалы на основе блок сополимеров типа СБС. –М.: ЗАО «Эконинформ». -2004. -510с. 2. Мохаммад Шакир Абд Ал-Амері. Модифікування залишкового бітуму орховицької нафти полімерами / Мохаммад Шакир Абд Ал-Амері, О.Б. Гринишин, І.І. Сабан. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №726 – Хімія, технологія речовин та їх застосування.– 2012.– С.463-467. 3. Mohammad Al-Ameri. Modification of residual bitumen from orhovytska oil by Butonal polymeric latexes / Mohammad Al-Ameri, Oleh Grynyshyn, Yuriy Khlibyshyn // Chemistry&Chemical Technology.– Vol.7.– №3.– 2013.– P.323–326. 4. Модифицированные битумные вяжущие, специальные битумы и битумы с добавками в дорожном строительстве. PIARC-AIPCR / Пер. с франц. В. А. Золотарёва; П. А. Беспаловой; Под общей редакцией В. А. Золотарёва, В. И. Братчуна. — Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2003-229 с.
5. Хлібишин Ю.Я., Почапської І.Я. Проблеми утилізації відпрацьованих автомобільних шин // Матеріали V науково-технічної конференції „Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”. – Львів, 9-12 червня 2009 р. – С.146-147. 6. End of life Tyres: a Valuable resource With growing Potential [Text] / European Tyre and rubber Manufacturers’ association. – ETrMa, 2010. – 20 p. 7. ДСТУ Б В.2.7-135: Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Введено  03.08.2007 р.