муліт

Зміцнення мулітової кераміки армуванням сріблом

Композити на основі муліту, армовані частинками срібла, отримано порошковими методами. Спікання композитів проводили після інтенсивного змішування порошків прекурсорів. Виявлено, що добавки срібла мають значний вплив на механічні властивості, оскільки міцність на злам збільшилася до 350 %. Мікроструктура композитів представлена зернами з морфологією пластівців.

ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ЗОЛО-ШЛАКОВИХ ВІДПАДКІВ ТЕС

Досліджено фазовий склад золо-шлакових відпадків теплових електростанцій (ТЕС). Встановлено, що шлаки ТЕС не є однорідним за структурою склом і характеризуються наявністю значної кількості центрів кристалізації муліту та герциніту. Методами РФА та ІЧС досліджено фазовий склад і структуру золо-шлакових відпадків. Встановлено, що під час утворення шлаків процеси кристалізації залізоалюмосилікатного розтопу завершуються на стадії утворення зародків кристалів, подальший ріст яких стає неможливим через різке наростання в’язкості під час охолодження.

Механізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації

Встановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалюмосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації.