митний режим

Особливості запровадження процедури спільного транзиту в Україні

Стаття присвячена актуальним питанням правового регулювання митного режиму транзиту в Україні в контексті адаптації митного законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу. Встановлення митних режимів є однією з центральних складових системи митної діяльності. Їх запровадження покликане слугувати розвитку зовнішньої торгівлі, економічного співробітництва та сприяти наповненню державного бюджету. Митні режими виконують стимулюючу, регулюючу та захисну роль у процесі економічного зростання.

Митний режим тимчасового ввезення: аналіз законодавства та подальші перспективи розвитку

Це дослідження присвячене аналізу митного режиму тимчасового ввезення, який визначається як тимчасове ввезення товарів на митну територію без сплати податків і зборів. Автори аналізують правове регулювання цього режиму в контексті міжнародних торговельних відносин та національного законодавства.

Особливості митного оформлення вантажів у митному режимі «митний склад»

The essence and features of the customs regime “customs warehouse” in modern conditions of foreign economic activity are investigated. The sequence of stages of customs clearance of goods in the customs regime “customs warehouse” is clarified. The problems of “customs warehouses” and the peculiarities of placing goods in the customs warehouse, as well as the peculiarities of storage of goods, the permissible terms of their storage and the list of necessary documentation are analyzed.