нафтополімерна смола

КОРЕЛЯЦІЯ УМОВ ЗВОРОТНЬОЇ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9 ТА ХАРАКТЕРИСТИК НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ

Досліджено виробництво нафтополімерних смол  шляхом низькотемпературної зворотної емульсійної коолігомеризації фракції С9 рідких побічних продуктів піролізу дизельного палива. Встановлено, що визначальними факторами частки С9 зворотної емульсійної олігомеризації є тривалість реакції, концентрація емульгатора та фазове співвідношення. Розраховано кореляцію виходу та фізико-хімічних характеристик олігомерів. Запропоновано множинну лінійну регресію виходу олігомеру в залежності від основних значущих параметрів процесу олігомеризації у зворотній емульсії.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СМОЛ МЕТОДОМ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ТА СУСПЕНЗІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9

Досліджено одержання вуглеводневих смол (коолігомерів) низькотемпературною дисперсійною коолігомеризацією вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива. Даний спосіб дозволяє знизити температуру процесу Синтез здійснювали емульсійною та суспензійною коолігомеризацією. Встановлено основні закономірності перебігу суспензійної та емульсійної олігомеризації вуглеводневої фракції С9. Досліджено вплив температури, концентрації ініціторів та тривалості процесу на вихід та фізико-хімічні характеристики синтезованих олігомерів.

Petroleum resins for bitumens modification

The process of tar and industrial petroleum resin “Piroplast-2” joint oxidation has been investigated. The experimental results of the main regularities researches of the obtaining process of petroleum resins with carboxyl groups based on the pyrocondensate C9 fraction of hydrocarbon feedstock pyrolysis have been shown. It has been established that synthesized petroleum resins may be used for the modification of petroleum bitumens.

Production of Bitumen Modified by Petroleum Resins on the Basis of Tars of Ukrainian Oils

Experimental results concerning main regularities of paraffin tar and petroleum resins joint oxidation are presented. It has been shown that petroleum resin in the amount of 5 mas % as raw material component allows to intensify oxidation and improve operational characteristics of obtained bitumen.

Bitumen Production via Tar Oxidation in the Presence of Petroleum Resin with Fluorine-Containing Groups

The tar oxidation process has been studied at 523 K, air flow rate of 2.0; 2.5 and 5.0 h-1 and process time of 6, 9 and 12 h in the presence of 2.5; 5.0 and 7.5 mas % (to calculate for the raw material)of petroleum resin with fluorine atoms. The tar is the residue of black oil vacuum distillation obtained from the oils of Western-Ukrainian fields. The effect of process conditions on the characteristics of obtained bitumen has been determined. The structural-group composition of blown bitumen has been examined.

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9

Робота присвячена дослідженню коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу (РПП) дизельного палива виробництва етилену. Встановлено основні закономірності ініційованої пероксидами коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, з’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико–хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с5 – побічного продукту виробництва етилену

Робота присвячена дослідженню ініційованої органічними пероксидами коолігомеризації суміші ненасичених сполук, що містяться у фракції С5 – побічному продукті виробництва етилену піролізом вуглеводневої сировини. Встановлено основні закономірності коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С5. З’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико-хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.