наповнювач

Особливості регулювання структури лінійних блок-кополіуретанових композитів підвищеної зносостійкості

Досліджено вплив головних структурних параметрів (молекулярної маси та вмісту жорстких блоків) а також методів наповнення лінійних блок-кополіуретанів та їх композицій на рівень деформаційно-міцнісних, реологічних і триботехнічних характеристик. Запропоновано комплексний підхід до отримання поліуретанових композицій з підвищеною зносостійкістю.

Вплив полівінілхлориду та природи наповнювача на властивості поліестерних композитів

Встановлено вплив полімерного модифікатора (полівінілхлориду) та дрібнодисперсного неорганічного наповнювача на пружно-деформаційні та теплофізичні властивості поліестерних матеріалів. Виявлено зміну модуля деформації, модуля пружності, модуля високоеластичності, поверхневої твердості, теплостійкості за Віка і технологічної усадки модифікованих поліестерних композитів, наповнених кальцію карбонатом і алюмінію оксидом.

Вплив конструктивних змін одношнекового екструдера на переробку поліпропіленових композитів

Досліджено вплив конструкційних особливостей одношнекового екструдера, а
саме довжини шнека і кількості канавок незмінного перерізу в зоні живлення
екструдера, та кількості і природи наповнювача на продуктивність екструдера під час
переробки композитів на основі поліпропілену, наповненого скловолокном, тальком,
крейдою. Встановлено, що використання екструдерів, які обладнані зоною живлення з
канавками, впливає на процес екструзії загалом, а також змінювати характеристики

Impact of Conducting Polymer Filler on the Dielectric Properties of Nylon 11

The dielectric studies of semi-crystalline Nylon 11 filled with a conducting polymer (PANI) were investigated in a wide range of frequency and temperature by using Impedance Analyzer. The main focus was on the effects of conducting filler content on dielectric properties of Nylon 11. The prominent factors such as dielectric permittivity, loss factor, and loss tangent were studied at high frequency. Two different concentrations (1 % and 5 % w/w) of the conducting filler were used.

Research of polymeric additive influence of organic composition on thermochemical conversion of carbon masses

Influence of polymeric addition is explored on properties of carbon the masses of itself calcinating electrodes in the process of their carbonation. It is exposed that polymeric addition intensifies co-operation of carbon filler with an electrode pitch – connective, that is high-quality represented on descriptions thermographic of laboratory masses. The mechanism of co-operation of components of carbon mass is formulated with a modifier.

Synthesis, properties, functionalisation and applications of carbon nanotube: a state of the art review

The investigation of fullerenes and especially of carbon nanotubes (CNTs) has opened a totally new window for the development of polymer matrix composites with novel properties and applications. CNTs, which have a number of unexpected properties, both mechanical and electrical, seem to have huge potential as a filler, i.e. as a reinforcement in nanocomposites. With the discovery of carbon nanotubes, the research efforts have been initially concentrated on the better understanding of their processing conditions, modification, and properties.

Behaviour of some irradiated solid oxides in different media and in the presence of additions

It is known that the properties of filled polymeric glue composites to a great extent depend on the nature and surface properties (SP) of fillers. Usually solid oxides are used as fillers. For the first time the possibility of fillers SP modification exposed to the action of penetrating radiation of small doses (D) (≈ 102 Gy) has been shown. The influence of preliminary irradiation (X-rays, gamma) of some mineral powders (SiO2, MgO, TiO2, ZnO, talc, kaolin) on their adsorption, suspension, rheologic properties and behaviour in the presence of some additions has been studied.

Закономірності одержання та властивості наповнених пористих гідрогелів

Досліджено закономірності формування пористих композиційних гідрогелевих матеріалів на основі кополімерів метакрилових естерів з полівінілпіролідоном з мінеральним та органічним наповнювачем. Показано можливість одержання в структурі композиту частинок срібла відновленням аргентуму нітрату третинним нітрогеном полівінілпіролідону. Встановлено вплив природи та кількості наповнювача, аргентуму нітрату, складу полімер-мономерної композиції на швидкість полімеризації та властивості композиційних матеріалів.

Безаміачні, малотоксичні прес-матеріали з підвищеними електроізоляційними властивостями на основі модифікованої новолакової феноло-формальдегідної смоли

Встановлено залежності технологічних і експлуатаційних характеристик прес-матеріалів на основі сумісно модифікованої епоксидіановою смолою і полівінілпіролідоном новолакової композиції в залежності від природи наповнювача та умов пресування. Досліджено реакційну здатність одержаних прес-порошків в залежності від типу наповнювача, а також умов затвердження композитів, при якому не виділяється амоніак і формальдегід.

Градієнтно анізотропні провідні та магнітні полімерні композити

Вивчено характер зміни локального електричного опору плівки полімерних композиційних матеріалів на основі полівінілового спирту з графітовим порошком, з одного боку, та магнітної сприйнятливості того ж полімеру з нікелевими нано-частинками з іншого. Встановлено, що зміна цих параметрів істотно залежить і від первинної форми плівок, і від напрямку їх орієнтації. Показано, що плівки градієнтно анізотропних полімерних композиційних матеріалів можуть бути використані в електроніці.