напруга

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ЕТАЛОНІ ОДИНИЦІ КУТА ЗСУВУ ФАЗ МІЖ ДВОМА НАПРУГАМИ

Фаза є одним з основних параметрів коливального процесу в електричних колах і містить дві складові – постійну та змінну. Частіше вимірюють не власне фазу, а кут зсуву фаз (КЗФ) між двома коливними процесами (напругами чи струмом) однієї і тієї ж частоти в діапазоні від 0 до 360˚. Тоді КЗФ дорівнює різниці постійних складових фаз двох коливань і не залежить від початку відліку часу. Більшість сучасних методів вимірювання фази і КЗФ ґрунтуються на методах дискретизації та цифрової обробки сигналу – обробка комплексним перетворенням Фур’є, методом найменших квадратів тощо.

Принцип створення “розумного лічильника електроенергії” в електрогягових мережах зі стохастичними електромагнітними процесами

Напруга і струм в тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовуються в таких системах вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У даній роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розробки смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу.

Паралельна робота трансформаторів у системі електропостачання шахти

Увімкнення трансформаторів на паралельну роботу потребує врахування кількох важливих вимог. У процесі експлуатації систем електропостачання промислових під- приємств іноді виникають ситуації, коли стає бажаним вмикати на паралельну роботу трансформатори, характеристики яких не зовсім відповідають такій процедурі. Якщо трансформатори ввімкнено на паралельну роботу, то будь-яка різниця між їхніми параметрами призводить до перерозподілу навантаження між ними порівняно з попереднім режимом, коли вони працювали ізольовано.

The analysis of autonomous electric power supply system, based on asyncronised generator with three-phase modulator with one star scheme during complex loading

Investigation of electromagnetic and electromechanical processes, which take place in the autonomous power supply system based on asynchronised generator with three phase modulated exciter, was conducted by means of mathematic experiment. The processes in terms of work suitableness of power supply system during its work at the junction of asynchronous motors and active-inductive load were analysed. Regularities of electromagnetic and electromechanical processes, depending on the schedule of consumers’ work and system of commutator management parameters were determined.