Паралельна робота трансформаторів у системі електропостачання шахти

2020;
: cc. 27 - 35
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Увімкнення трансформаторів на паралельну роботу потребує врахування кількох важливих вимог. У процесі експлуатації систем електропостачання промислових під- приємств іноді виникають ситуації, коли стає бажаним вмикати на паралельну роботу трансформатори, характеристики яких не зовсім відповідають такій процедурі. Якщо трансформатори ввімкнено на паралельну роботу, то будь-яка різниця між їхніми параметрами призводить до перерозподілу навантаження між ними порівняно з попереднім режимом, коли вони працювали ізольовано. Розглянуто проблему паралель- ної роботи трансформаторів різної потужності в системі електропостачання шахти, а також проаналізовано вплив конфігурації системи електропостачання та схем приєд- нання електроприймачів на розподіл навантажень між трансформаторами.

IEEE Std C57.153™-2015. IEEE Guide for Paralleling Regulating Transformers. 107 P.

Introduction to Paralleling of LTC Transformers by the Circulating Current Method, Tapchanger Control Application Note #11, Beckwith Electric Co., Inc., February 1998.

Harlow J. H. LTC Control and Transformer Paralleling. The Electric Power Engineering Handbook, CRC Press LLC, 2000, pp. 3-135-3-148.

Harlow J. H., Electric Power Transformer Engineering, 2nd ed., CRC Press, 2007, Chap. 17. Load-Tap- Change Control and Transformer Paralleling.
https://doi.org/10.1201/9781420008715.ch17

Loading Considerations when Paralleling Transformers. Ed Zientek, PE. Schneider Electric USA, Inc. October 2011.-17 Р.

Jauch E. T.,. Factors in Choosing Transformer Paralleling Methods // Proc. of 2005/2006 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and ExhibitionNote, Beckwith Electric Co., Inc., July 2006. Р.1-6.

Hampson B. Power System Operation and Control Solutions Using IEC 61850. Proc. of 22nd Conference of the Electric Power Supply Industry. Kuala Lumpur, September 17-22, 2018. pp. 1-15.

Power design and analysis solution - DAKAR, www.dakar.eleks.com.