nonlinear differential equations

Диференціальні рівняння нелінійного багатополюсного елемента

Запропоновано метод формування нелінійних диференціальних рівнянь багатополюсного елемента, які пов’язують між собою його незалежні полюсні струми і незалежні полярні напруги. Трудність аналізу полягає в тому, що частина як внутрішніх, так і зовнішніх невідомих можуть перебувати під символом диференціювання. Стартовою інформацією для даного формування виступають спільні диферентціальні рівняння системи внутрішніх і зовнішніх струмів і напруг.

Nnumerical parametric synthesis of the interresonance vibroshock system

The article solves the task of numeral self-reactance synthesis of the interresonance vibroshock system by calculation of the systems of nonlinear differential equations, with the calculation of the maximal value of acceleration of working mass and with limitation of the system own frequencies. The comparative estimation of the harmonious and synthesized vibroshock system is carried out taking into account limits on the motion of swaying masses, in particular on the system achievement of the necessary technological indexes and with providing its drive functioning.