новолак

Кінетична модель процесу поліконденсації концен-трованих фенолів кам’яновугільної смоли з формальдегідом

Одержано фенолоформальдегідні смоли методом поліконденсації концентрованих фенолів з формальдегідом у присутності хлоридної кислоти. Концентрування фенолів проводили обробленням фенольної фракції кам’яновугільної смоли водним розчином гідроксиду натрію з наступною нейтралізацією водорозчинних фенолятів хлоридною кислотою. Отримано кінетичні залежності виходу смоли та температури розм’якшення від триволості процесу за 333, 353 та 373 К. Визначено порядок реакції та встановлено ефективну енергію активації даного процесу графічним методом.

Studies on cardanol-based epoxidized novolac resin and its blends

Cardanol-based novolac-type phenolic resin was synthesized with a mole ratio 1.0:0.5 of cardanol-to-formaldehyde using a dicarboxylic acid catalyst such as succinic acid. The cardanol-based novolac-type phenolic resin may further be modified by epoxidation with epichlorohydrin excess at 393 K in a basic medium to duplicate the performance of such phenolic-type novolacs. Carboxyl-terminated butadiene acrylonitrile copolymer (CTBN) has been studied by various researches with diglycidyl ether of bisphenol-A (DEGBA) epoxy resin and epoxidized phenolic novolac resins.