очищення.

ОЧИЩЕННЯ ІНФІЛЬТРАТІВ СМІТТЄЗВАЛИЩА ТА ВИВЧЕННЯ ПЕДОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ОЗЕР ІНФІЛЬТРАТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Проаналізовано технології очищення інфільтратів сміттєзвалища в аеробному
середовищі. Досліджено стадії попереднього очищення інфільтратів у статичних і
динамічних умовах. Педотрофні мікроорганізми – унікальна група організмів, які
розщеплюють органічні речовини, зокрема токсичні, та є стійкими до впливу сполук
важких металів та інших токсичних речовин. Внаслідок стійкості до іонів важких
металів та здатності деградувати широкий спектр органічних речовин педотрофні
мікроорганізми характеризуються значним біотехнологічним потенціалом.

Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля

The analysis of consumption, use, and removal of water, the composition of wastewater for breweries: their location and amount. Provides technical solutions to reduce the negative impact of said waste water into the environment.
Проведено аналіз споживання, використання і відведення води, встановлено склад стічних вод на пивзаводах: їх локалізацію та обсяги. Наведено технічні рішення для зменшення негативного впливу вказаних стічних вод на довкілля.