оксид цинку

Синтез та структуруючі властивості меламіно-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Синтезовані на основі меламіну або сечовини й меламіну в присутності трет.-бутилпероксиметанолу або трет.-бутилгідропероксидумеламіно-формальдегідні олігомери з пероксидними групами (МФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив природи пероксидної сполуки, співвідношення вихідних компонентів суміші та тривалості процесу на характеристику та вихід МФОП. Наведені методики одержання МФОП та підтверджена їх структура з використанням ІЧ- і ПМР-спектроскопічних досліджень.

Синтез та будова сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Розглянута можливість синтезу в присутності трет.-бутилпероксиметанолу (ТБПМ) або трет.-бутилгідропероксиду (ТБГП) сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами (СФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив співвідношення вихідних компонентів, температури реакції та тривалості процесу на характеристику та вихід отримуваних олігомерів. Запропоновані методики одержання СФОП з використанням як компонента суміші ТБПМ і ТБГП. Будова синтезованих СФОП підтверджена ІЧ- і ПМР-спектроскопічними дослідженнями.

Вплив ультразвукового оброблення на властивості оксидної ZnO-MoO3 системи

Досліджено вплив ультразвукового оброблення (УЗО) оксидної цинк-молібденової системи ZnO-MoO3 (Zn:Mo=15:85, 25:75, 50:50, 75:25) на її фізико-хімічні властивості. Методами РФА, ІЧ-ФП та ДТА показано, що таке оброблення приводить до утворення субоксидів молібдену (фаз Магнелі складу Мо4О11 і Мо8О23) та молібдатів цинку: α-ZnMoO4, ZnMo8O10. Встановлено специфічність впливу співвідношення реагентів на формування цих сполук.

Приріст пористих плівок оксиду цинку за допомогою електрохімічного анодування з використанням електроліту на основі гліцерину

На чистому цинковому листі, за допомогою електрохімічного анодування в електроліті на основі гліцерину, що містить фторид амонію як засіб для підсилення пор, анодовано пористі плівки ZnO. Структурні та морфологічні властивості анодованих і відпалених плівок визначено рентгенівською дифракцією та скануючою електронною мікроскопією, відповідно. Встановлено утворення та зростання пористої структури ZnO.