phosphorus

INTERSTITIAL WATER OF DEEP, STRATIFIED LAKE AS POTENTIAL SOURCE OF INTERNAL PHOSPHORUS LOADING - IMPLICATIONS FOR PREVENTING EUTROPHICATION

The paper evaluates the potential impact of internal biogenic pollutants (phosphorus) on the trophic state of the deep, stratified Lake Swiete in Obra, Poland (area 23.3 ha, depth 15.3 m). The amount of phosphorus in interstitial water was analyzed on the basis of spatial studies of 10 cm of surface sediments of bottom sediments. It has been shown that the release of loading accumulated in the water can worsen the trophic state of the lake.

Очищення високозабруднених стоків свиноферм від йонів амонію та фосфору із отриманням високодисперсних часточок струвіту. термічний аналіз продуктів осадження

В роботі розглянуто основні методи вилучення сполук Нітрогену та Фосфору із стічних вод. Проаналізовано метод одночасного вилучення Нітрогену та Фосфору у великих концентраціях внаслідок фізико-хімічного осадження з утворенням побічного продукту магнію-амонію ортофосфату, так званого струвіту. Лабораторні дослідження проводились на модельних розчинах, в яких концентрація амоній-, магній, кальцій- та фосфат-йонів відповідала концентрації відповідних елементів в стоках свинокомплексів, розміщених в Львівській області України.

Дослідження процесів біологічного очищення комунальних стоків від сполук фосфору

The  results  of  experimental  studies  of  phosphorus  removal  by  chemical  and  biological methods are provided. The optimum conditions of these processes are made. Наведено  результати  експериментальних  досліджень  вилучення  сполук  фосфору хімічними  та  біологічними  методами.  Встановлено  оптимальні  умови  ведення  цих процесів.