піроліз

Піролізна переробка полімерних складових відходів електронної продукції

Показана й обґрунтована доцільність переробки АБС-пластику як складової відходів електронного й електричного обладнання методом низькотемпературного піролізу й отримання альтернативних джерел енергії: піролізної рідини, газової суміші та пірокарбону. Проаналізовано основні компоненти відходів електронного й електричного обладнання, які складаються з пластику і вогнетривких оксидів, а також сполук міді та заліза. Приведено склад дорогоцінних, токсичних, малопоширених, основних металів і пластикових відходів.

Дослідження закономірностей низькотемпературного піролізу поліетиленових відходів

Одним із варіантів переробки відходів поліетилену є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу поліетиленових відходів, одержаного за різних температур і тривалості. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад і властивості цих фракцій та пов’язано їх з умовами процесу піролізу. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз піроконденсату і вузьких фракцій, виділених із нього.

Дослідження складу та властивостей піроконденсату піролізу зношених автомобільних шин

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ПІРОКОНДЕНСАТУ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Детально вивчено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

ANALYSIS OF THE MAIN METHODS OF SOLID WASTE MANAGEMENT

The world's growing population and, as a result, higher consumption of goods and services have led to a rapid increase in municipal solid waste. This situation creates serious environmental problems that require clear strategies for managing this waste. Improving the efficiency of recycling to restore quality materials, saving resources and maintaining waste in landfills are among the most pressing problems of our time.

Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні

The article deals with the problems of ethylene and propylene production in the world. The optimal parameters of the pyrolysis process are described. The alternative types of raw materials are analyzed. Hydrocracking vacuum gasoil, straight-run gasoil vacuum obtained from the West-Ukrainian oil, as well as dewaxing filtrate are proposed as raw materials.  Наведено дані щодо виробництва етилену і пропілену у світі. Описано оптимальні параметри проведення процесу піролізу.