плівкa

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ДИСПЕРСІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Розглянуто застосування водних полімерних дисперсій бутилакрилат-метилакрилат-метакрилова кислота та полівінілацетату для очищення поверхні полив’яних кахлів XVII та XIX століть, фрагментів різьблених кам’яних блоків віконного обрамлення XVII, цегли XVIІI – XIX століть та гіпсових кронштейнів кінця ХІХ століття,  кахельної плитки з фасаду будинку м. Львова,  ділянки поверхні каплиці Боїмів у Львові, металевої пластини моделей коріатид та стюкового декору з головного корпусу Національного університету “Львівська  політехніка“.

Cross-linking of Epoxy-Oligoesteric Mixtures in the Presence of Fluorine-Containing Epoxy Resins

Cross-linking of epoxy-oligomeric mixtures based on ED-20 industrial epoxy dianic resin and TGM-3 oligoesteracrylate in the presence of fluorine-containing peroxy oligomers has been studied. Oligomers used for the cross-linking have been obtained via chemical modification of peroxy derivative of ED-24 epoxy resin with alcohols-telomers by general formula HOCH2–(CF2–CF2)nH, where n is 3 or 4. The thermal stability of peroxy groups in the initial material, fluorine-containing peroxy oligomers and stability of cross-linked films have been examined using derivatographic methods.

Феноло-формальдегідні смоли новолачного типу із бічними ненасиченими зв’язками

Вивчена, в присутності гідроксиду калію, реакція взаємодії новолачної феноло-формальдегідної смоли з гліцидилметакрилатом та запропонована методика синтезу феноло-формальдегідної смоли, яка містить бічні ненасичені зв’язки. Розраховані ефективні швидкості та енергія активації такої реакції. Структура синтезованої смоли підтверджена ІЧ- спектроскопічними методами дослідження. Показана можливість використання такої смоли як активного компоненту полімерних сумішей на основі промислової епоксидної смоли ЕД-20, її пероксидної похідної (ПО) та олігоестеракрилату ТГМ-3.

Chemical Modification of ED-24 Epoxy Resin by Adipic Acid

The possibility of epoxy resin carboxy-containing derivative (CDER) obtaining has been studied on the basis of dianic epoxy resin ED-24 and adipic acid (AA). The synthesized CDER contains epoxy and carboxy groups at the same time. Used catalysts were benzyltriethylammonium chloride (BTEACh); 1,4-diazobicyclo[2,2,2]octane; N,N-dimethylaminopyridine; 18-Crown-6, potassium hydroxide, triethylamine and 18-Crown-6+ZnCl2 catalytic system. The effect of the catalyst nature and amount, reagents ratio, process temperature and time on the reaction proceeding between ED-24 and AA has been determined.