ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ДИСПЕРСІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

1
Національний університет "Львівська Політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Lviv polytechnic national university, Department of Architecture and Conservation

Розглянуто застосування водних полімерних дисперсій бутилакрилат-метилакрилат-метакрилова кислота та полівінілацетату для очищення поверхні полив’яних кахлів XVII та XIX століть, фрагментів різьблених кам’яних блоків віконного обрамлення XVII, цегли XVIІI – XIX століть та гіпсових кронштейнів кінця ХІХ століття,  кахельної плитки з фасаду будинку м. Львова,  ділянки поверхні каплиці Боїмів у Львові, металевої пластини моделей коріатид та стюкового декору з головного корпусу Національного університету “Львівська  політехніка“. Показано з використанням відомого механізму формування плівок, що забруднення на поверхні можуть включатися до їх складу. Згідно відомих енергій зв’язків під час формування плівок з водних дисперсій між поверхнею та плів­кою не виникає хімічних зв’язків, а тільки реалізуються міжмолекулярні взаємодії – орієнтаційніі, індукційні та дисперсійні, а у випадку застосування карбоксилвмісного полімеру  –  виникають зв’язки зі значним іонним характе­ром, які за міцністю наближаються до водневих. Це дає підставу стверджувати, що забруднення які утримуються на поверхні міжмолекулярними зв’язками здатні видалятися разом з плівками отриманими з дисперсій.  Проаналізовані особливості формування плівок на поверхні пам'ятників архітектури і видалення плівок з поверхні разом з забрудненнями. Розглянута методика дозволяє швидко і легко очищати пам’ятки не пошкоджуючи їх поверхні, а також цінних нижчих нашарувань. Використані матеріали негативно не впливають на фізичні розміри та естетичні властивості пам’ятки. Використовувані матеріали є легко доступними, не шкодять здоров’ю людини та навколишньому середовищу.

José, M., 2004. Asua  Emulsion polymerization: From fundamental mechanisms to process developments. Journal of Polymer Science, Part A.,V. 42, Issue 5.

Marshalok, O.I.,Voloshynets, V.A. & Polyuzhyn, I.P., 2008. PackingGLC for determination of residual monomers in a-alkylacrylates dispersions. Polish Journal of Chemistry, 82.

  • , V.A i Kovalenko, T.P., 2008. Синтез и свойства эмульсионных сополимеров метилакрилата с децилмет-и дециакрилатом. Пластические массы, 3.

Волошинец, В.A.,. Пластические масы

Волошинец, В.А., Собечко, I.Б., Кочубей, В.В., 2005. Синтез акриловых дисперсий метилакрилата с малеиновой кислотой и исследование термостабильности синтезированных полимеров. Пластические массы, 10.

Волошинець, В., Литвин, Б., Соколик, В., Парфьонов, М., 1997. Безкоагулюмна емульсійна полімеризація акрилових мономерівта синтез морозостійких акрилових дисперсій/ Тези конференції «Львівські хімічні читання» Львів.

Волошинець, В.А. і Бевз М.В., 2007. Спосіб очищення пам’яток архітектури та  мистецтва. Україна. Пат. 22684.

Волошинець, В.А., 2008. Спосіб одержання полімерних дисперсій. Україна. Пат. 81713.

Волошинець, В.А., Бевз, М.В. 2017. Реставраційне матеріалознавство.

Елисева, В.И. 1980. Полимерные дисперсии. Москва: Химия.

Кинлок, Э. 1991. Адгезия и адгезивы. Наука и технологии.Перекоад з англійської. с англійської Л.М. Прітикін.- Mосква: Mир,.

Лебель, М., 1977. Новый метод реставрации. Наука и жизнь, 11.

Нижник, В.В., Волошинець, В.А. і Юхименко Н.М. 2010. Полімеризація в гомо- та гетеро-генних системах і властивості розчинів полімерів Навчальний посібник. Київ: Фітосоціоцентр.