потреба

Законні інтереси громадян у сфері власності: теоретико-правовий вимір

Здійснено теоретико-правовий аналіз категорії “законний інтерес”, формуванню її дефініції, виокремлення на цій основі загального розуміння законних інтересів громадян у сфері власності. Особливу увагу присвячено аналізу трьох ключових теорій пояснення змісту законного інтересу, які стосуються ототожнення законних інтересів з прагненням людини, юридичним дозволом та суб’єктивним юридичним правом. Запропоновано визнавати законний інтерес специфічною правовою можливістю. Окрема увага присвячена дослідженню співвідношення законних інтересів з суб’єктивними правами.

Legal activity in the economy

The professionalism of the lawyer most complete and versatile manifested in the
activities, behavior and communication. According to scientific sources, activities – a person
active interaction with the environment, during which a person acts as an action focused on an
object and thus satisfy their needs. Activity – specific form of relationship to the world and
himself, as manifested in purposeful change and transformation of the world and human
consciousness.

Особливості пристосування щільної забудови середньої поверховості до потреб дітей

У статті проаналізовано містобудівельні та просторово-планувальні обмеження щільної забудови у розплануванні простору для дітей. Визначено критерії та умови відповідності середовища потребам дітей. Висвітлено проблематику місця розташування дитячих майданчиків.

Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту (оглядова стаття)

Досліджено актуальність формування нової відповідальної світової цивілізації, розглянуто сучасні моделі сталого економічного розвитку світової цивілізації, розроблених провідними вченими сучасності: концепцію «повного світу» Германа Е. Дейлі, модель стійкої та гуманної глобальної цивілізації П. Раскіна, модель суспільства нульових граничних витрат та цивілізації емпатії Дж. Ріфкіна.