power consumption

Розвиток стратегій зменшення споживання тягової енергії електричним рухомим складом

В роботі розглянуто захід підвищення енергоефективності протікання режиму тягового енергоспоживання під-час роботи не автономного електричного рухомого складу обладнаним бортовим накопичувачем енергії. Ідея полягає у використанні бортового накопичувача енергії електричного гальмування в якості додаткового джерела живлення тягового електроприводу в процесі розгону транспортного засобу та в узгодженні його роботи з системою енергопос­тачання.

Макромоделювання як засіб короткотермінового прогнозування енергоспоживання об’єктів електроенергетичних систем

Розглянуто методи побудови моделей енергоспоживання та описано альтернативний метод прогнозування енергоспоживання визначених об’єктів з використанням дискретних макромоделей, який дає змогу оцінювати кількісні характеристики споживання електричної енергії у майбутньому, використовуючи відомі дані натурного експерименту. Описано особливості отримання експериментальних даних та процедуру побудови дискретних автономних макромоделей на їхній основі у вигляді “ чорної скриньки” у формі змінних стану.

Застосування дискретних макромоделей для прогнозування енергоспоживання об'єктів електроенергетичних систем

Запропоновано метод прогнозування добового та річного споживання електроенергії визначених об'єктів з використанням дискретних макромоделей, який дозволяє оцінювати динаміку споживання електричної енергії у майбутньому на основі відомих попередніх даних. Описано процедуру побудови моделі на основі дискретних автономних макромоделей у вигляді "чорної скриньки" для прогнозування енергоспоживання з використанням еволюційного підходу для конкретних об'єктів.

Analysis of the Energy Balance of Optical Transport Network Based on the Technological and Architectural Approaches

In this paper presents the main approaches to improve energy efficiency of telecommunications network. The main attention is focused on technological and architectural approaches to reduce power consumption. Shown the correlation approaches to improve energy efficiency.