product competitiveness

Innovations in the field of marketing as a factor for increasing the competitiveness of domestic dairy processing factories

The article studies the peculiarities of Ukrainian milk and dairy products market under current conditions. It substantiates steps to improve the competitiveness of milk processing factories by implementing innovations in their product marketing and sales policy. The effectiveness of such measures is proven in the context of a domestic milk processing company.

БАГАТОРІВНЕВА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запропоновано алгоритм розроблення багаторівневої маркетингової стратегії для автомобілебудівних підприємств з метою забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції. Проаналізовано існуючі та запропоновано найефективніші методи оцінки актуальної стратегії. Проаналізовано попередні дослідження щодо визначення показників ефективності маркетингової стратегії. Виділено актуальні ринкові тенденції та визначено можливі перешкоди на шляху реалізації розробленої багаторівневої стратегії. Охарактеризовано специфіку процесу встановлення стратегічних цілей підприємства.