пружні постійні

Пружні властивості порід-колекторів

Одержані пружні постійні пісковиків Волино-Подільського регіону, які свідчать про те, що пруж-на симетрія ромбічна. Досліджені параметри анізотропії порід-колекторів за результатами ультразву-кових вимірювань швидкостей пружних хвиль. Пропонується метод вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль для здійснення неруйнівного контролю структури зцементованих пісковиків.

Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей

Розробка автоматизованої системи математичного моделювання сейсмоакустичних параметрів діагностики процесів руйнування геологічного середовища є однією з актуальних проблем геоінфор­матики. Розроблено автоматизовану систему обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей у гірських породах, яка має практичне значення при вивченні анізотропії порід-колекторів і природи геодинамічних процесів та палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори.