Пружні властивості порід-колекторів

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Одержані пружні постійні пісковиків Волино-Подільського регіону, які свідчать про те, що пруж-на симетрія ромбічна. Досліджені параметри анізотропії порід-колекторів за результатами ультразву-кових вимірювань швидкостей пружних хвиль. Пропонується метод вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль для здійснення неруйнівного контролю структури зцементованих пісковиків.

  1. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. – К.: Обрії, 2004. – 236 с.
  2. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. – К.: ВПЦ ”КУ”, 2011. – 367 с.
  3. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 350 с.
  4. Кузнецов О.Л., Симкин О.Л., Чилингар Дж. Физические основы вибрационного и акустического воздействий на нефтегазовые пласты. М.: Мир, 2001. – 260 с.