прямі методи

Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів.

Особливості застосування прямих методів геодинамічних досліджень в умовах Українського щита і Закарпаття

На прикладі різних геологічних ситуацій (Українського щита і Закарпатського прогину) показані ефективність і інформативність застосування комплексу геофізичних методів геодинамічного напрямку для виявлення тектонічних структур в фундаменті, визначення їх динаміки і прогнозного застосування.