Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

1
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”
2
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”

Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів.

  1. Лукин А. Прямые поиски нефти и газа: причины неудач и пути повышения эффективности // Геолог України. – 2004. - №3. - С. 18-43.
  2. Нафтогазоперспективні об’єкти України. «Прог­но­зу­вання нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з застосуванням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів досліджень»:монографія/ І.Багрій, В.Гладун, П.Гожик, Б.Крупський та ін. – К, 2007. – с.535.