психологія

Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки”

Досліджено наукове надбання українського вченого С. Балея у галузі логіки.
Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію підручника “Нарис Льоґіки”
авторства С. Балея. В посиланнях збережено авторський стиль вченого з усвідомленням
того, що йдеться не про стиль і граматику, а про становлення і розвиток логіки в
українській науці.

Проблеми старіння: етичні, психологічні і соціальні аспекти

Завданням цієї статті є з’ясування того, як ми повинні ставитися до старших людей, а також усвідомлення найбільш істотних аспектів старіння. Питання постає наступним чином: Що ми як суспільство сьогодні робимо для забезпечення здорового способу життя з метою запобігання небажаних наслідків переходу до старості? Це питання пов’язане з іншою серйозним занепокоєнням: які вимоги постають у зв’язку зі зростанням відмінностей (расових та етнічних) у середовищі старіючого населення.