quality criterion

Метод оцінювання якості туристичної документації

The article describes method of quality evaluation of tourism documentation, created on the basis of open web-resources taking into consideration demands and interests of tourism product consumer, formal model of tourism documentation structure is presented.

Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій

Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність інвестицій в ІТ, досліджені їх структурні складові та вплив на ефективність інвестування. Запропоновано багатокритерійну модель розподілення інвестицій в ІТ за періодами та обрання початкового моменту інвестування, проаналізовано можливі методи отримання рішень на ній та розроблено рекомендації щодо застосування цих методів.