Метод оцінювання якості туристичної документації

Сопрунюк О. О. Метод оцінювання якості туристичної документації / О. О. Сопрунюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 333–338. – Бібліографія: 4 назви.

Authors: 

Сопрунюк О. О.

The article describes method of quality evaluation of tourism documentation, created on the basis of open web-resources taking into consideration demands and interests of tourism product consumer, formal model of tourism documentation structure is presented.

1. Пелещишин А. М. Роль прогалин у документації в процесах виготовлення та експлуатації продукції / А. М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. О. Сопрунюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2011. — № 719. — С. 17–22.
2. Жежнич П. І. Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності / П. І. Жежнич, О. О. Сопрунюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. — 2014. — № 783. — С. 336–343.
3. Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model [Electronicresource] / ISO/IEC 9126-1:2001. — Mode of access : WWW/URL:http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.Catalogue Detail?CSNUMBER=22749&ICS1=35&ICS2=80&ICS3. — 15.06.2011. — Title from the screen.
4. Systems and software engineering — Systems and software QualityRequirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models /ISO/IEC 25010.2:2008. — Mode of access : WWW/URL :http://sa.inceptum.eu/sites/sa.inceptum.eu/files/Content/ISO_25010.pdf. —16.02.2013. — Title from the screen.