рельєф поверхні

Математичне моделювання та інтерпретація результатів ВЕЗ в умовах складного рельєфу місцевості

Представлено алгоритми для математич­ного моделювання електророзвіду­вальних робіт постійним струмом у тривимірних геосередо­вищах із складними границями розділу. Запропоновано методику нормування кривих ВЕЗ для їх інтерпретації з врахуванням рельєфу місцевості. Вибрано ефективні алгоритми розв’язку оберненої задачі для горизонтально-шаруватого півпростору. На основі розроблених алгоритмів створено комплекс програм для моделювання електрометричних робіт та інтерпретації результатів ВЕЗ.

Результати розрахунків впливу рельєфу місцевості на дані ВЕЗ

Показано застосування методу граничних елементів для математич­ного моделювання задачі визначення величини впливу рельєфу місцевості на дані вертикальних електричних зондувань. Проведено розрахунки для моделей гірського хребта, яру, а також для реальної гірської ділянки.