Результати розрахунків впливу рельєфу місцевості на дані ВЕЗ

2013;
: pp. 317 - 319
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.317
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів

Показано застосування методу граничних елементів для математич­ного моделювання задачі визначення величини впливу рельєфу місцевості на дані вертикальних електричних зондувань. Проведено розрахунки для моделей гірського хребта, яру, а також для реальної гірської ділянки.

  1. Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. – М., Недра, 1974. – 232 с.
  2. Сапужак О. Геоелектричне поле у неоднорідному середовищі із складним рельєфом денної поверхні // Праці НТШ. – Львів, 2002. – Т.VIII. – С. 25–29.
  3. Сапужак Я., Сапужак О., Сироєжко О. Методика розрахунку впливу рельєфу на дані вертикальних електричних зондувань // Праці НТШ. – Львів, 2006. – Т.XVII: Геофізика. – С. 11–21.
  4. Сапужак О.Я., Сироєжко О.В. Математичне моделювання та інтерпретація результатів ВЕЗ в умовах складного рельєфу місцевості / Геодинаміка. – № 2(11). – 2011. – С. 281–283.
  5. Хмелевской В., Шевнин В. Электрическое зондирование геологической среды. – МГУ, Ч.1, 1988. – 176 с.
  6. Хмелевской В., Шевнин В. Электрическое зондирование геологической среды. – МГУ, Ч.2, 1992. – 200 с.