Математичне моделювання та інтерпретація результатів ВЕЗ в умовах складного рельєфу місцевості

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів

Представлено алгоритми для математич­ного моделювання електророзвіду­вальних робіт постійним струмом у тривимірних геосередо­вищах із складними границями розділу. Запропоновано методику нормування кривих ВЕЗ для їх інтерпретації з врахуванням рельєфу місцевості. Вибрано ефективні алгоритми розв’язку оберненої задачі для горизонтально-шаруватого півпростору. На основі розроблених алгоритмів створено комплекс програм для моделювання електрометричних робіт та інтерпретації результатів ВЕЗ.

  1. Куфуд О. Зондирования методом сопротивлений. – М., 1984. – 270 с.
  2. Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. – М., Недра, 1974. – 232 с.
  3. Рыжов А.А., Каринская И.Д. Программы решения прямой и обратной задачи ВЭЗ и ВЭЗ-ВП для ЭВМ серии ЕС. – М, 1981. – 134 с.
  4. Сапужак О. Геоелект­ричне поле у неоднорід­ному середовищі із складним рельєфом денної поверхні // Праці НТШ. – Львів: НТШ, 2002. – Т.VIII. – С. 25–29.
  5. Сапужак Я., Сапужак О., Сиороєжко О. Методика розрахунку впливу рельєфу на дані вертикальних електричних зондувань // Праці НТШ. – Львів: Вид-во НТШ, 2006. – Т.XVII: Геофізика. – С. 11–21.
  6. Хмелевской В., Шевнин В. Электрическое зондирование геологической среды. – Моск. ун-т, Ч. 1, 1988. – 176 с.
  7. Хмелевской В., Шевнин В. Электрическое зондирование геологической среды. – Моск. ун-т, Ч. 2, 1992. – 200 с.