рідкі продукти піролізу

Активований палигорськіт та активована бентонітова глина як каталізатори процесу отримання коолігомерів із побічних продуктів етиленових виробництв

Досліджено отримання коолігомерів із фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива в присутності алюмосилікатних каталізаторів кислотного типу: активованого палигорськіту та активованої бентонітової глини. Вивчено залежність виходу та властивостей коолігомеру від умов процесу. Досліджено властивості каталізаторів. Проаналізовано зв'язок між властивостями каталізаторів та результатами, отриманими в їх присутності. Здійснено порівняльний аналіз каталізаторів

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с5 – побічного продукту виробництва етилену

Робота присвячена дослідженню ініційованої органічними пероксидами коолігомеризації суміші ненасичених сполук, що містяться у фракції С5 – побічному продукті виробництва етилену піролізом вуглеводневої сировини. Встановлено основні закономірності коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С5. З’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико-хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.