рівень безробіття

Соціальні наслідки дефолтів

У статті розглянуто соціальні наслідки, які може мати ймовірний дефолт для населення країни, а також сутність поняття «дефолт», види дефолтів, їхні причини і наслідки для економіки країни у коротко- і довготерміновій перспективах. Якщо відбувається дефолт, то виникає необхідність у скороченні дефіциту бюджету, тобто збільшувати надходження або зменшувати видатки. Але якщо економічна ситуація складна, то більших надходжень очікувати не варто. Відповідно, країна зменшує видатки, а це означає скорочення соціальних чи інвестиційних програм держави.

Зростання рівня безробіття серед молоді як один з наслідків пандемії COVID-19

У статті досліджено вплив пандемії Covid-19 на макроекономічні показники Єв- ропи та окремих регіонів світу. Зокрема, відображено динаміку реального ВВП та рівня зайнятості упродовж 2012–2020 рр. Виявлено, що молоді працівники в Європі були більш схильними до втрати робочих місць під час кризи, аніж населення старшого віку. Втім, тенденція до скорочення зайнятості молоді стосується не лише Європи, а й інших регіонів світу, зокрема країн, що розвиваються, де рівень безробіття серед молоді може втричі перевищувати загальний.