різальна кромка

Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі

Досліджено особливості магнітно-абразивного оброблення мітчиків виготовлених з швидкорізальної сталі. Шорсткість поверхні після циклу оброблення мітчиків на передній поверхні знижується до Ra=0,1мкм, на задній до Ra=0,7—0,9мкм, на циліндричній — Ra=0,2— 0,4мкм, в залежності від умов базування оброблюваних деталей в процесі оброблення, поверхнева твердість збільшується до 9—10ГПа, радіуси округлення різальних кромок збільшується на 5–10%. Показано, що момент при нарізанні різі мітчиками після МАО на 15— 40% менший, ніж при нарізанні необробленими.

Програмна реалізація розрахунку форми різальної кромки різьбового різця у залежності від значення величини його переднього кута та діаметра різьби

На основі аналізу повздовжніх та поперечних відхилень, що виникають під час формоутворення гвинтової різьби запропонована прикладна програма автоматизованого розрахунку форми різальної кромки різця в залежності від значення величини переднього кута та діаметра різьби.