Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі

Authors: 

В. Майборода, І. Ткачук, Д. Джулій, Д. Тарган

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Досліджено особливості магнітно-абразивного оброблення мітчиків виготовлених з швидкорізальної сталі. Шорсткість поверхні після циклу оброблення мітчиків на передній поверхні знижується до Ra=0,1мкм, на задній до Ra=0,7—0,9мкм, на циліндричній — Ra=0,2— 0,4мкм, в залежності від умов базування оброблюваних деталей в процесі оброблення, поверхнева твердість збільшується до 9—10ГПа, радіуси округлення різальних кромок збільшується на 5–10%. Показано, що момент при нарізанні різі мітчиками після МАО на 15— 40% менший, ніж при нарізанні необробленими.

1. Майборода В.С. Основи створення i використання порошкового магнiтно-абразивного інструменту для фiнiшної обробки фасонних поверхонь: дис.. докт. техн. наук: 05.03.01 / Майборода Віктор Станіславович. — К. 2001. — 404 с. 2. Tikal Franz Schneidkantenpräparation — Ziele, Verfahren und Messmethoden/ F.Tikal, R.Bienemann, L.Heckmann: — Kassel universitypress GmbH, Kassel, 2009. — 193 S. 3. Denkena B. Influence of the cutting edge rounding on the chip formation process: Part 1. Investigation of material flow, process forces, and cutting temperature. / B.Denkena , J.Köhler, Mesfin Sisay Mengesha // Prod. Eng. Res. Devel., 2012.-№ 6. — Р.329-338 4. Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. /Ю.М Барон. -Л.:Машиностроение, 1986. — 176 с. 5. Гейчук В.М. Синтез кінематики процесу магнітно-абразивної обробки в кільцевій ванні: дис.. докт. техн. наук: 05.03.01 / Гейчук Володимир Миколайович. — К. 2012. — 472 с. 6. В. Майборода Магнітно-абразивне оброблення кінцевого різального інструменту в умовах великих магнітних щілин з використанням відновлювальних елементів / В. Майборода, Д. Джулій, І. Ткачук, О. Бєляєв// Вісник ТНТУ.- 2012 — № 4(68) — С 133-141. 7. Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS-Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. —Magdeburg, Germany, 2008.-149 p