Програмна реалізація розрахунку форми різальної кромки різьбового різця у залежності від значення величини його переднього кута та діаметра різьби

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

На основі аналізу повздовжніх та поперечних відхилень, що виникають під час формоутворення гвинтової різьби запропонована прикладна програма автоматизованого розрахунку форми різальної кромки різця в залежності від значення величини переднього кута та діаметра різьби.

1. Стандарт ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия. 2. Онисько О.Р., Борущак Л.О., Копей В.Б. Забезпечення точності виготовлення різьб обсадних труб шляхом застосування параметричного проектування профіля різальної частини різьбонарізних інструментів в середовищі системи програмування Дельфі.// Науковий вісник Івано-франківського національного технічного університету—Івано-Франківськ.— 2009.—№ 2(20).—С. 50-53. 3. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты [текст] : [учебник для студентов машиностроительных вузов] / П.Р. Родин.- К. : Вища школа, 1986. — 456с. 4. Стандарт Р50864—96 «Резьбы конические замковые для элементов бурильных колонн». 5. Привалов И. И. Аналитическая геометрия [текст] : [учебник для студентов технических вузов] /И.И.Привалов —М.: Наука,1965 — 272с.