робоча сила

Маркетинговий аналіз попиту та пропозиції на ринку праці України

Охарактеризовано теоретичні засади функціонування ринку праці та специфіку його розвитку. Проаналізовано дефініції поняття «ринок праці» та визначено його оптимальне трактування. Досліджено типові моделі ринку праці та його функції, встановлено взаємозв’язки ринку праці з іншими типами ринків. Вивчено об’єкти та суб’єктів ринку праці, ключові елементи: попит, пропозицію, ціну та вартість. Охарактеризовано типи ринкової кон’юнктури та вивчено умови їх становлення. Проведено PEST-аналіз факторів зовнішнього середовища, що визначально впливають на ринок праці.

Market research of the Ukrainian labour market

This paper analyzes the features of market research of the Ukrainian labor market. In particular, the analysis and forecast of the International Labour Organisation (ILO ) on the overall unemployment rate in the world are illustrated. Also the demand and supply of labor in Ukraine in 2013 and the employment rate in Ukraine by sectors in 2000–2012 were analyzed. The essence of the concepts of “labor market”, “market research” and the role of market research in the labor market of Ukraine are described.