ризик-менеджмент

Моделювання процесу управління ризиками у мультипроектному середовищі

The paper proposes a method for modeling risk management in multi-project environment. Simulation was conducted and the example was provided in the article.

РИЗИКИ БАНКІВ: ПОСИЛЕННЯ ВИМОГ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Розглянуто сутність, основні принципи та завдання реалізації системи ризикменеджменту банку в сучасних умовах, а також вимоги регуляторів щодо забезпечення прозорості його діяльності. Автори розробили схему управління ризиками банку та обґрунтували основні напрями розкриття інформації про них на основі міжнародних підходів у контексті переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності.