сечовина

Вивчення процесу очищення відпрацьованих мотор-них олив у присутності кристалічного карбаміду

У роботі описано результати з вивчення процесу очищення відпрацьованих мінеральних і напів-синтетичних моторних олив у присутності кристалічного карбаміду. Вивчено вплив основних чинників керування процесом (кількості основного реагенту, тривалості та температури) на зміну експлуатаційних властивостей очищених моторних олив. За встановлених оптимальних умов очищено відпрацьовані мінеральні та напівсинтетичні моторні оливи для бензинових й дизельних двигунів.

STATIC REGULATIONS OF UREA (CARBAMIDE) ADSORPTION BY WET AND DRIED PEAT

The possibility and effectiveness of using a natural sorbent – peat from the Vereshchytsia-Yanivske deposit for treating agricultural wastewater with a high urea content – has been studied. The humidity and moisture content of the upland and lowland types of peat from this peatland were determined. Comparing these indicators made it possible to establish that the lowland peat has a significantly higher humidity and moisture content. The adsorption capacities of wet and dried types of peat for urea were studied and compared.

Синтез та структуруючі властивості меламіно-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Синтезовані на основі меламіну або сечовини й меламіну в присутності трет.-бутилпероксиметанолу або трет.-бутилгідропероксидумеламіно-формальдегідні олігомери з пероксидними групами (МФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив природи пероксидної сполуки, співвідношення вихідних компонентів суміші та тривалості процесу на характеристику та вихід МФОП. Наведені методики одержання МФОП та підтверджена їх структура з використанням ІЧ- і ПМР-спектроскопічних досліджень.

Синтез та будова сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Розглянута можливість синтезу в присутності трет.-бутилпероксиметанолу (ТБПМ) або трет.-бутилгідропероксиду (ТБГП) сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами (СФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив співвідношення вихідних компонентів, температури реакції та тривалості процесу на характеристику та вихід отримуваних олігомерів. Запропоновані методики одержання СФОП з використанням як компонента суміші ТБПМ і ТБГП. Будова синтезованих СФОП підтверджена ІЧ- і ПМР-спектроскопічними дослідженнями.

Preparation and characterization of jute fiber reinforced shellac biocomposites: effect of additive

Hessian cloth (jute fabrics) samples were soaked in the alcoholic shellac solution and dried at 333 K for 4 hours. Six layers of shellac treated hessian cloth were heat pressed (373 K for 10 min at 5 MT pressure) to fabricate biocomposite and then its mechanical properties were evaluated. To improve the mechanical properties of the biocomposite, a series of formulations was prepared using varying percentages of urea (0.25 to 30 %) with shellac in methanol; then the composite was fabricated using same parameters.