селективні групи

Evaluation of the permissible moment in a roller cone drill bit providing the prescribed reliability of work

After analyzing the nature of the damage of surfaces was discovered the traces of the compression effect which arise along the cutters axis when squeezing it into the rock of delve. There were also founded the traces of deformation from the action of bending to the cutter, depending on the orientation of its slip on the face. We noticed the rubbing, fretting-corrosion, damage the local areas of the apertures walls caused by scrolling the cutter around its axis in the aperture of cones crown.

Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт

Встановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубець—шарошка» у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм.

Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку

Встановлено, що за умов забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубок- шарошка» у селективних групах.

Проектування нових продуктових ліній шарошок для розробки функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення

Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились як в умовах реального виробництва бурових доліт, так і на етапі моделювання у CAD-системі, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань.