сейсмологія

Імітаційне моделювання сейсмоселектора

Розглянуто принцип роботи і блок-схему селектора сейсмічних подій для авто- матичних пристроїв сейсмологічних станцій. Обґрунтовано вибір середовища для моделювання. Наведені результати імітаційного візуального моделювання.

The article deals with the work principles and the block scheme of the seismic actions selector for automated devices of seismological stations. The sphere modeling selection has been substantiated. The results of visual imitation modeling has been presented.

Аналіз термопружних геомеханічних процесів за даними коплексного деформаційного моніторингу

Викладені результати деформаційних спостережень у зоні Закарпатського внутрішнього прогину в районі м. Берегове. Виміри ведуться з використанням лазерного реєстратора і цифрової системи збереження деформаційних і метеотемпературних результатів спостережень. Особливу увагу приділено вивченню температурного режиму у контрольованому масиві породи для дослідження термопружних геомеханічних процесів з метою розробки надійної методики кореляції ендогенних і екзогенних джерел прояву деформації земної кори.

Сучасний стан та перспективи розвитку сейсмологічних досліджень в Карпатському регіоні України

Наведено коротку історію проведення сейсмологічних спостережень в Карпатському регіоні, обґрунтовано необхідність вдосконалення сейсмічної апаратури та автоматизації обробки отриманих даних. Приведено перелік діючих сейсмічних станцій, їх обладнання та основні параметри, схему розташування. Дано перелік задач, які вирішуються за допомогою отриманих матеріалів сейсмологічних спостережень. Вказано основні напрямки модернізації апаратних засобів отримання сейсмічної інформації, зв’язку, програмного забезпечення.

20-річчя Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Висвітлено найважливіші результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі геофізики, отримані науковцями Карпатського відділення ІГФ впродовж 1991-2011 рр.

Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій

Аналізуються результати деформографічних спостережень за 2007-2012рр., проведених у Закарпатській сейсмічноактивній зоні, де наукові дослідження спрямовані на вивчення сучасних тектонічних процесів, викликаних літосферними та післясейсмічними явищами.