Аналіз термопружних геомеханічних процесів за даними коплексного деформаційного моніторингу

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Викладені результати деформаційних спостережень у зоні Закарпатського внутрішнього прогину в районі м. Берегове. Виміри ведуться з використанням лазерного реєстратора і цифрової системи збереження деформаційних і метеотемпературних результатів спостережень. Особливу увагу приділено вивченню температурного режиму у контрольованому масиві породи для дослідження термопружних геомеханічних процесів з метою розробки надійної методики кореляції ендогенних і екзогенних джерел прояву деформації земної кори.

  1. Гордиенко В. В., Гордиенко И. В, Завгородняя О. В., Усенко О. В. Тепловое поле территории Украины // —  К. : Знание Украины, 2002. — 170 с.
  2. Демедюк М., Заблоцький Ф., Колгунов В. [та ін.] Результати досліджень горизонтальних деформацій земної кори на Карпатському геодинамічному полігоні. Геодинаміка. // — 1998. — № 1. —– С. 3.
  3. Кравець С. В. Деформографічні дослідження в Закарпатті за допомогою лазерного реєстратора/ С. Кравець, Д. Малицький. // Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка : Геологія. — 2007. — Вип. 42. — С. 92–97.
  4. Кравець С. В. Аналіз деформографічних спо­стережень у Закарпатті // С. Кравець, Д. Ма­лицький // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. — С. 48–52. — (Серія “Геологія” ; вип. 48).
  5. Кравец С. В. Анализ некоторых результатов деформографических наблюдений в Закарпатье / С. Кравец, Д. Малицкий // Современная текто­нофизика: методы и результаты: материалы 1-ой молодёжной тектонофизической школы-семинара. — Москва: Институт физики Земли РАН, 21–24 сент. 2009 г. — С. 102–108.
  6. Латынина Л. А. Результаты деформационных измерений в районе Берегово // Латынина Л. А., Юркевич О. И., Байсарович И. М. // Геофиз. журн. — 1992. — 14, № 2. — С. 63–67.
  7. Латынина Л. А. Задачи наземных локальных деформационных измерений : Напряженно-деформационное состояние и сейсмичность литосферы: сборник / Л. А. Латынина. — СОРАН, 2003. — C. 25–31.
  8. Латынина Л. А. Горизонтальные деформации земной коры в Карпатском регионе / Варга П., Вербицкий Т. З., Латынина Л. А. [и др.] // Наука и технология в России. — 2002. — № 7 (58). — С. 5–8.