шлак

DRYING OF CENOSPHERES RECOVERED BY THE WET-BASED METHOD FROM COAL FLY ASH FOR THEIR RATIONAL USE

Since slag and coal fly ash (CFA) are major global pollutants produced by thermal power plants (TPPs), special attention should be paid to their rational disposal. Scanning electron microscopy (SEM) was used to study the morphology of CFA and it was suggested that the use potential of CFA is high due to the presence of a large number of cenospheres (CSs), that can be recovered mostly by wet methods for the production of the wide range of products with improved properties.

РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВУ МЕТАЛУ ОПТИЧНИМ СПОСОБОМ

Подано  опис  експериментального  устаткування  для  відпрацювання  способу  вимірювання температури розплаву металу за допомогою оптичного волоконного пірометра. Температуру запропоновано вимірювати, занурюючи зонд у метал крізь шар шлаку.

Елементний і мінеральний склад золошлакових відходів Слав‘янської ТЕС

Визначено елементний, мінеральний і радіонуклідний склад золошлаків Слав’янської ТЕС. Фракції золошлаків відповідають першому класу радіаційної безпеки. Кількісний оксидний склад наступний: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO і MgO. Гранулометричні фракції відходів можуть бути рекомендовані як компоненти легких бетонів.

The heat-and-mass transfer during filtration drying of feedstock for slag gravel production. Research of change of temperature of thermal agent is on height of layer of material

In the article the results of experimental and theoretical researches are presented heat- and mass-transfer during the filtration drying of feedstock for slag gravel production. Time-history of temperature of thermal agent is experimentally investigational on the height of layer of dry and moist raw material materials and dependence of speed of moving of mass-transfer zone is certain on a temperature.

Вивчення керамічних пігментів шпінельного типу з використанням шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану

У статті розглянуті результати теоретичних і експериментальних досліджень з отримання керамічних пігментів синьої колірної гами зі структурою шпінелі на основі шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану. Встановлена послідовність протікання фізико-хімічних процесів, які обумовлюють формування заданих кристалічних фаз при випалі шлакoвмісних пігментів. Вивчений вплив концентрації оксиду кобальту і температури випалу дослідних пігментів на їх оптико-колірні показники. Показана перспективність використання розроблених пігментів для забарвлення глазурних покриттів.

Одержання коричневих пігментів з нікельвмісних концентрованих стічних вод

Обґрунтовано можливість одержання коричневих пігментів з нікельвмісних стічних вод, використовуючи доменний шлак. Запропоновано схему основних реакцій. Вивчено кінетику реакцій. Методом потенціометричного титрування встановлено внесок хімічної взаємодії в сумарний ступінь перетворення. Визначено вплив основних чинників на ступінь вилучення нікелю. За допомогою рентгенофазового аналізу встановлений фазовий склад пігменту, що утворюється. Встановлені технологічні властивості частинок пігменту. Візуально і спектрофометрично визначені основні колірні характеристики одержаних продуктів.