РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВУ МЕТАЛУ ОПТИЧНИМ СПОСОБОМ

2018;
: pp. 25-29
1
ТОВ НВФ “ХАРКІВ-ПРИЛАД”, Україна,

Подано  опис  експериментального  устаткування  для  відпрацювання  способу  вимірювання температури розплаву металу за допомогою оптичного волоконного пірометра. Температуру запропоновано вимірювати, занурюючи зонд у метал крізь шар шлаку.

[1]  О.  Геращенко,  А.  Гордов  и  др.,  Температурные измерения: Справочное издание, Киев: Наук. думка, 1989.

[2]  S.  Yatsyshyn,  B.  Stadnyk,  Ya.  Lutsyk,  L.  Bunyak, Handbook  of  Thermometry  and  Nanothermometry,  Barcelona, Spane: IFSA Publishing, 2015.

[3]  S.  Yatsyshyn,  B.  Stadnyk,  Ya.  Lutsyk,  “Research  in Nanothermometry.  Part 1. Temperature  of Micro-  and Nanosized objects”, Sensors & Transducers, vol. 140, is. 5, p. 1–7, 2012.