штучний інтелект

Ринок електронної комерції в Україні: роль європейських та міжнародних організацій із цифрової комерцій

В статті досліджується роль міжнародних та європейських організацій із цифрової комерції для покращення конкурентноспроможності електронної підприємницької діяльності в Україні. Проведено аналіз тенденцій розвитку українського та світового ринку електронної комерції, підкреслено важливість розвитку міжнародної електронної комерції і органів адвокації відповідно до означеного сектору.

РОЗРОБКА КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ РЕЧЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ HOME ASSISTANT

У роботі представлено розробку кіберфізичної системи на основі платформи HomeAssistant для ефективної автоматизації та управління пристроями Інтернету речей (IoT). Розглянуто архітектурні особливості, технічну реалізацію та перспективи розвитку системи, з акцентом на здатність інтегрувати широкий спектр сенсорів та IoT-пристроїв в одну мережу для створення адаптивних та інтелектуальних рішень.

РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ОБРОБКИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ GOOGLE API

Сьогодні штучний інтелект - це повсякденна рутина, яка глибоко увійшла в наше життя. Однією з найпопулярніших технологій, що швидко розвивається, є розпізнавання мовлення, яке є невід'ємною частиною ширшої концепції обробки мультимодальних даних. Мультимодальні дані охоплюють голос, аудіо та текстові дані, що є багатогранним підходом до розуміння та обробки інформації. У цій статті представлено розробку інтерфейсу для роботи з мультимодальними даними з використанням технологій Google API.

РОЗРОБЛЕННЯ СЕНТИМЕНТ АНАЛІЗАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ CHATGPT ДЛЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

На сьогодні важлива проблема фінансового успіху полягає у пошуку ефективних підходів до торгівлі, які б могли адаптуватися до швидкозмінних умов ринку та забезпечувати високу дохідність інвестицій. На основі проведеного аналізу літературних джерел ChatGPT визначено як перспективну технологію, яка ефективніша за FinBert у використанні як компоненти для проведення сентиментального аналізу акцій. Також дослідження показують задовільну ефективність та продуктивність роботи ChatGPT.

Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій.

Військові видатки найбільш впливових країн світу в період воєнних дій в Україні

США мали найменші військові видатки в 2017 р. Китай постійно нарощує свій оборонний бюджет. У росії військові витрати знизилися найбільше у 2017 р., уже в 2019 р. її оборонний бюджет зріс на 4,5 %, а в 2022 р. – на 9,2 %. Зменшення військових витрат у Великій Британії спостерігалося у 2015-2016 рр. Для Німеччини характерний постійно зростаючий тренд з незначним зниженням у 2021 р. У Франції несуттєве зниження витрат було в 2018 р. Найбільш нерівномірний характер фінансування оборонної сфери мала Італія – у 2019 р. спостерігалося деяке падіння витрат, а в 2020 р. приріст становив 22,8 %.

міжнародне право, права людини, війна в Україні, міжнародні документи, міжнародні судові органи, ратифікація договорів, міжнародні зобов'язання

Annotation.  In today's world, the impact of technology on international relations and the legal system is rapidly increasing, which is due, in particular, to the development of information technology. Globalisation has covered the economic, political and cultural spheres of society, which has led to the relevance of this work.

Майбутнє міжнародного права: інтеграція сучасних технологій, гібридні підходи та створення нових нормативних рамок для глобального співтовариства

Анотація. У сучасному світі стрімко зростає вплив технологій на міжнародні відносини та правову систему, що зумовлено, зокрема, розвитком інформаційних технологій. Глобалізація охопила економічну, політичну, культурну сфери суспільства, що обумовило актуальність даної роботи.

Інтелектуальна система аналізу процесів споживання заряду акумуляторними батареями

Потік робіт – це послідовність повторюваних та керованих кроків, спрямованих на вико- нання певного завдання чи роботи. Актуальність задачі оптимізації таких робіт сприяла розроб- ленню методів та засобів дослідження операцій для оптимізації таких процесів для потреб різних предметних областей. Інформаційними технологіями супроводу потоку робіт є рушії потоку робіт, які уможливлюють швидшу автоматизацію, забезпечують відповідність нормам та стандартам, формалізацію бізнес-процесів, удосконалення комунікації тощо.

Навігація майбутнього за допомогою штучного інтелекту. Рецензія: Kissinger H.,Schmidt E., Huttenlocher D. The Age of AI. Berlin: Financial Times, 2022. pp. 266

Проаналізовано історію розвитку технологій та звернено увагу на те, як штучний інтелект може змінити наші звички та спосіб життя. Розглянуто можливості та ризики, пов’язані з використанням штучного інтелекту в таких галузях, як медицина, освіта та військова технологія. Одним із ключових питань є взаємодія людей зі штучним інтелектом. Відзначено, що розуміння цієї взаємодії є необхідним для створення майбутнього, в якому люди та штучний інтелект можуть працювати разом для досягнення спільних цілей.