шум

Analysis of environmental hazard parameters of the workplaces in steel plants in Nigeria

The steel plant’s workplace environmental hazard parameters in Ilorin, Nigeria was evaluated using response surface methodology (RSM). Three environmental parameters (illumination, temperature and noise level) were measured. The data obtained were compared with the Occupational Safety and Health (OSHA) standard for the workplace environment.  Based on the preliminary analysis of the workplace environment, five variables (No. of lightings, no. of windows, no. of machines, no. of workers and age of machines) were considered as input parameters.

Дослідження ергономічних особливостей рухомого складу маршрутних транспортних засобів з урахуванням функціонального стану пасажира

В статті наведено аналіз стану питання щодо якості транспортного обслуговування пасажирів. Проведені дослідження ергономічних особливостей рухомого складу на маршрутах громадського транспорту м. Львова та їх вплив на функціональний стан пасажира. Проведено порівняльний аналіз різних типів рухомого складу за такими показниками, як наповненість салону, рівень шуму, вібрації та прискорення. На основі отриманих результатів побудовані математичні залежності зміни функціонального стану пасажира залежно від ергономічних особливостей рухомого складу.

Analysis of the influence of sample rates on the Allan variance

Розглянуто проблематику інтерпретації графіка девіації Алана для сигналів
сенсорів за умови, що частота дискретизації перевищує швидкість оновлення показів.
Варіація Алана є стандартним інструментом аналізу шумових складових, неминуче
присутніх у сигналах будь-яких інерційних сенсорів. Існує повністю визначений
алгоритм розрахунку варіації Алана як для часової, так і для частотної областей. Після
визначення варіації Алана як функції часу (або частоти) розраховують девіацію Алана

Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумом

Розглянуто задачу відновлення форми джерела розсіювання в однорідному середовищі. Вхідними даними цієї задачі є інформація про набір приймачів і виміряне ними розсіяне поле, спотворене шумом. Показано, що для її розв’язання необхідно відновити функцію двох змінних за її радоновим образом. За формою джерела розсіювання в роботі запропоновано новий підхід, за яким немає необхідності знати інформацію про далеке поле, а також про координати та кут, під яким джерело сигналу знаходиться відносно системи приймачів.