Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумом

2017;
: cc. 17 - 24
1
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
2
Фізико-математичний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України

Розглянуто задачу відновлення форми джерела розсіювання в однорідному середовищі. Вхідними даними цієї задачі є інформація про набір приймачів і виміряне ними розсіяне поле, спотворене шумом. Показано, що для її розв’язання необхідно відновити функцію двох змінних за її радоновим образом. За формою джерела розсіювання в роботі запропоновано новий підхід, за яким немає необхідності знати інформацію про далеке поле, а також про координати та кут, під яким джерело сигналу знаходиться відносно системи приймачів. Для запропонованого методу встановлено залежність точності відтворення перешкоди від кута повороту системи приймачів.

1. Philip M. Morse. Vibration and Sound / Philip M. Morse. — London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1948. — S. 294–380. 2. Angell T.S. On a numerical method for inverse acoustic scattering / Angell T. S., Jiang X. and Kleinman R. E. // Inverse Problems. — 1997. — Vol. 13. — S. 531–545. 3. Colton D. A simple method for solving inverse scattering problems in the resonance region / Colton D. and Kirsch A. // Inverse Problems. — 1996. — Vol. 12. — S. 383–393. 4. Colton D. The Linear Sampling Method for Solving the Electromagnetic/ Colton D., Haddar H. and Monk P. // Inverse Scattering Problem. SIAM J. Sci. Comput. — 2002. — Vol. 24(3). — S. 719–731. 5. Fioralba Cakoni Analysis of two linear sampling methods applied to electromagnetic imaging of buried objects / Fioralba Cakoni, M’Barek Fares and Houssem Haddar// Inverse Problems. — 2006. — Vol. 22(3). — S. 845–868. 6. Davis M. E. Numerical Methods and Modeling for Chemical Engineers / Davis M. E. — Wiley, New York: Chichester, Brisbane, 1984. — S. 127–146. 7. Radon J. Über die Besimmung von Functionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten / Radon J. — Berichte Sächsische Academie der Wissenschaften, Mathematisch, Physische Klasse 69, 1917, s. 262–277. 8. Jorge Bernal del Nozal Use of Projection and Back-projection Methods/ Jorge Bernal del Nozal. — Computer Vision Center Edifici O, Universitat Aut`onoma de Barcelona, 2009. — S. 23–28.