Поєднання алгоритму RSA і побітових операцій при шифруванні-дешифруванні зображень

2011;
: cc. 309 - 313
Authors: 

А. Ковальчук1, Д. Пелешко1, М. Хомин2, Ю. Борзов3

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління,
2Західний науковий центр,
3Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Стосовно зображень розроблено модифікації алгоритму RSA такі, що зберігається криптографічна стійкість і забезпечується повна зашумленість зображення, з метою унеможливити використання методів візуальної обробки зображень.

For images modified RSA algorithm is developed such that stored cryptographic and secured full noisy image in order to prevent the use of methods of visual imaging.

  1. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. – М.: Радио и связь, 1986. – 399 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  4. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). – С. 59–62.
  5. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24–28 February 2009, Lviv–Polyana, Ukraine. – P. 469–473.