слабкі сигнали

Теоретико-прикладні засади антисипативного контролювання на підприємствах

Обґрунтовано актуальність здійснення антисипативного контролювання на підприємствах у сучасних умовах функціонування. На підставі отриманих результатів дослідження уточнено сутність антисипативного контролювання діяльності підприємства та розкрито його функціональне призначення у системі антисипативного управління. Розроблено уніфіковану послідовність реалізації антисипативного контролювання на підприємствах та обґрунтовано змістове наповнення кожного її етапу.

Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку

Визначено етапи адаптації суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку. Розглянуто економіко-математичні моделі, що застосовують центральні банки для макроекономічного прогнозування, та запропоновано використовувати їх підприєм- ствами суднобудування з метою прогнозування інфляції та курсу валют. Визначено інформаційне забезпечення та види кредитних та податкових стимулів розвитку підприємств суднобудування, сформульовано екзогенні й ендогенні індикатори раннього попередження змін стимулів та їхні граничні значення.

Theoretical and applied principles of anticipatory management of enterprises on the basis of weak signals

In the article the actuality of antici¬patory management of enterprises on the basis of weak signals in modern highly dynamic, uncertain and unpredictable operating conditions is grounded. The concept of anticipatory management of enterprises on the basis of weak signals by the process-structured approach is formulated. The methodology of evaluation of anticipatory management effectiveness implemen¬tation at the enterprises is characterized and the most popular results of anticipatory management fulfillment at investigated enterprises are shown.