спалювання вугілля

Вплив рН зразка на визначення карбонових кислот ізократичною йонною хроматографією

Розроблено і перевірено метод ізократичної йонної хроматографії з детектором пригніченої провідності для одночасного визначення загальних неорганічних аніонів (F-, Cl-, NO3-, PO43-, SO42-), а також форміату та ацетату. Після поглинання газоподібних побічних продуктів при спалюванні вугілля з додаванням ламінату середньої щільності та без нього отримані рідкі зразки. Встановлено вплив зміни рН зразка на визначення карбонових кислот.