Вплив рН зразка на визначення карбонових кислот ізократичною йонною хроматографією

2021;
: cc. 319 - 323
1
Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences
2
Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences
3
Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences

Розроблено і перевірено метод ізократичної йонної хроматографії з детектором пригніченої провідності для одночасного визначення загальних неорганічних аніонів (F-, Cl-, NO3-, PO43-, SO42-), а також форміату та ацетату. Після поглинання газоподібних побічних продуктів при спалюванні вугілля з додаванням ламінату середньої щільності та без нього отримані рідкі зразки. Встановлено вплив зміни рН зразка на визначення карбонових кислот.

  1. Małkowski P., Tymoshenko I.: Tech. Transact., 2018, 9, 141. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.138.8977 
  2. Norton M., Bald A., Buda V. et al.: GCB Bioenergy, 2019, 11, 1256. https://doi.org/10.1111/gcbb.12643
  3. Eriksson E.: Tellus, 1960, 12, 63. https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1960.tb01284.x
  4. Hubova P., Tejnecky V., Ash C. et al.: Mini-Rev. Org. Chem., 2017, 14, 75. https://doi.org/10.2174/1570193x14666161130163034
  5. Fritz S., Gjerde D.: Ion Chromatography. Wiley-VCH, Weinheim 2009.
  6. Weiss J.: Handbook of Ion Chromatography. John Wiley & Sons, Hoboken 2016.
  7. Paull B., Michalski R.: Ion Exchange: Ion Chromatography Principles and Applications [in:] Worsfold P., Poole C., Townshend A., Miró M. (Eds.), Encyclopedia of Analytical Science. Elsevier Ltd. 2019, 178-189.
  8. Michalski R.: Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research. John Wiley & Sons, Hoboken 2016.
  9. Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Łyko A.: Crit. Rev. Anal. Chem., 2011, 41, 133. https://doi.org/10.1080/10408347.2011.559438
  10. Frenzel W., Michalski R.: Sample Preparation Techniques for Ion Chromatography [in:] Michalski R. (Ed.), Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research. John Wiley & Sons, Hoboken 2016, 210-266.